logo

Danh sách các nhà triển lãm

CONG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

C117

Dịch vụ vận tải đường bộ xuyên biên giới các nước Đông Nam Á và Trung Quốc

https://www.otlsb.com/

CÔNG TY TNHH QUANTERM LOGISTICS VIETNAM

H110

Cung cấp dịch vụ logistics tổng thể từ LCL Consoldation, vận tải đa phương thức, vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ cho đến tư vấn và khai báo thủ tục hải quan. Quanterm sở hữu mạng lưới đại lý rộng lớn có thể tiếp cận hơn 600 điểm đến toàn cầu. .

www.quanterm.com