logo

Danh sách các nhà triển lãm

CÔNG TY TNHH JAS VIỆT NAM

C102

Dịch vụ: Vận chuyển đường biển; Vận chuyển đường hàng không; Vận chuyển đa phương thức; Giải pháp xanh; Đại lí hải quan; Bảo hiểm; Logistics dự án ; Logistics hợp đồng ; Thương mại điện tử xuyên biên giới

https://www.jas.com/