logo

Danh sách các nhà triển lãm

CÔNG TY TNHH KARL GROSS LOGISTICS VIỆT NAM

E111, 112

Cung cấp các dịch vụ chính: Vận tải đường biển, vận tải hàng không, Vận tải hàng dự án.

https://www.karlgross.de/

CÔNG TY TNHH SPECTOS ASIA

G112

1. Dịch vụ phần mềm: - Đo lường Thời gian Vận chuyển - Trải nghiệm Khách hàng - Trải nghiệm nhân viên 2. Dịch vụ phần cứng - Kizy Tracker - Thiết bị theo dõi định vị với cảm biến ánh sáng, cảm biến nhiệt độ & độ ẩm

https://spectos.com/