logo

Danh sách các nhà triển lãm

JIANGSU BROAD ARK INT'L LOGISTICS CO., LTD

D112

Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa quốc tế một cửa. Các lĩnh vực kinh doanh chính của chúng tôi bao gồm vận chuyển/đặt chỗ vận chuyển, đóng gói, thông quan, v.v. Đại lý chính của tất cả các loại hóa chất nói chung, hàng nguy hiểm, sản phẩm thép, ô tô, máy móc lớn, dệt may. Chúng tôi có chiến lược với nhiều công ty vận chuyển và có thể cung cấp cước vận chuyển đường biển rất cạnh tranh.

http://www.broad-ark.com/